სქესი
ეროვნება
სოციალური წარმოშობა
სოციალური სტატუსი
განათლება
პროფესიები
აღმსარებლობა
პოლიტიკური პარტია
რეპრესია
 • 1923 (32)
 • 1937 (21)
 • 1921 (13)
 • 1922 (11)
 • 1924 (7)
 • 1905 (6)
 • 1926 (5)
 • 1908 (5)
 • 1906 (5)
 • 1904 (4)
 • 1933 (4)
 • 1930 (4)
 • 1936 (4)
 • 1909 (4)
 • 1903 (3)
 • 1912 (3)
 • 1907 (3)
 • 1916 (2)
 • 1925 (2)
 • 1915 (2)
 • 1931 (2)
 • 1913 (2)
 • 1910 (1)
 • 1934 (1)
 • 1927 (1)
 • 1929 (1)
 • 1942 (1)
 • 1945 (1)
 • 1947 (1)
 • 1953 (1)
 • 1911 (1)
 • 1902 (1)
დაბადების თარიღი
გარდაცვალების თარიღი
დაბადების ადგილი
გარდაცვალების ადგილი
საცხოვრებელი ადგილი
თანამდებობა
ორგანიზაცია