სქესი
ეროვნება
სოციალური წარმოშობა
სოციალური სტატუსი
განათლება
პროფესიები
აღმსარებლობა
პოლიტიკური პარტია
რეპრესია
 • 1908 (20)
 • 1922 (8)
 • 1921 (8)
 • 1937 (7)
 • 1924 (5)
 • 1923 (5)
 • 1903 (4)
 • 1906 (4)
 • 1915 (3)
 • 1928 (3)
 • 1905 (3)
 • 1910 (3)
 • 1911 (3)
 • 1909 (2)
 • 1901 (2)
 • 1902 (2)
 • 1913 (2)
 • 1931 (2)
 • 1933 (2)
 • 1904 (1)
 • 1925 (1)
 • 1899 (1)
 • 1930 (1)
 • 1927 (1)
 • 1934 (1)
 • 1938 (1)
 • 1907 (1)
 • 1916 (1)
დაბადების თარიღი
გარდაცვალების თარიღი
დაბადების ადგილი
გარდაცვალების ადგილი
საცხოვრებელი ადგილი
თანამდებობა
ორგანიზაცია