სქესი
ეროვნება
სოციალური წარმოშობა
სოციალური სტატუსი
განათლება
პროფესიები
აღმსარებლობა
პოლიტიკური პარტია
რეპრესია
 • 1937 (56)
 • 1922 (21)
 • 1923 (21)
 • 1921 (19)
 • 1924 (12)
 • 1905 (10)
 • 1913 (8)
 • 1908 (7)
 • 1906 (6)
 • 1933 (6)
 • 1936 (5)
 • 1909 (5)
 • 1925 (5)
 • 1926 (5)
 • 1907 (5)
 • 1912 (5)
 • 1931 (4)
 • 1930 (4)
 • 1904 (3)
 • 1901 (3)
 • 1903 (3)
 • 1928 (3)
 • 1934 (2)
 • 1918 (2)
 • 1927 (2)
 • 1916 (2)
 • 1910 (2)
 • 1935 (2)
 • 1902 (2)
 • 1947 (1)
 • 1945 (1)
 • 1899 (1)
 • 1898 (1)
 • 1914 (1)
 • 1942 (1)
 • 1915 (1)
 • 1891 (1)
 • 1929 (1)
 • 1911 (1)
 • 1920 (1)
დაბადების თარიღი
გარდაცვალების თარიღი
დაბადების ადგილი
გარდაცვალების ადგილი
საცხოვრებელი ადგილი
თანამდებობა
ორგანიზაცია