სქესი
ეროვნება
სოციალური წარმოშობა
სოციალური სტატუსი
განათლება
პროფესიები
აღმსარებლობა
პოლიტიკური პარტია
რეპრესია
 • 1921 (45)
 • 1922 (20)
 • 1937 (19)
 • 1923 (13)
 • 1924 (10)
 • 1908 (8)
 • 1905 (8)
 • 1913 (7)
 • 1912 (6)
 • 1909 (6)
 • 1906 (6)
 • 1903 (5)
 • 1911 (5)
 • 1933 (5)
 • 1925 (4)
 • 1901 (4)
 • 1931 (4)
 • 1907 (4)
 • 1914 (3)
 • 1910 (3)
 • 1936 (3)
 • 1915 (3)
 • 1930 (3)
 • 1900 (2)
 • 1927 (2)
 • 1904 (2)
 • 1926 (2)
 • 1935 (2)
 • 1928 (2)
 • 1899 (1)
 • 1953 (1)
 • 1916 (1)
 • 1902 (1)
 • 1934 (1)
 • 1938 (1)
 • 1885 (1)
დაბადების თარიღი
გარდაცვალების თარიღი
დაბადების ადგილი
გარდაცვალების ადგილი
საცხოვრებელი ადგილი
თანამდებობა
ორგანიზაცია