სქესი
ეროვნება
სოციალური წარმოშობა
სოციალური სტატუსი
განათლება
პროფესიები
აღმსარებლობა
პოლიტიკური პარტია
რეპრესია
 • 1906 (22)
 • 1922 (8)
 • 1910 (7)
 • 1905 (6)
 • 1937 (6)
 • 1921 (6)
 • 1923 (5)
 • 1913 (4)
 • 1908 (4)
 • 1924 (3)
 • 1907 (3)
 • 1925 (2)
 • 1931 (2)
 • 1911 (2)
 • 1904 (2)
 • 1912 (2)
 • 1893 (1)
 • 1933 (1)
 • 1930 (1)
 • 1903 (1)
 • 1909 (1)
 • 1936 (1)
 • 1915 (1)
 • 1938 (1)
 • 1900 (1)
 • 1901 (1)
 • 1926 (1)
 • 1916 (1)
 • 1935 (1)
 • 1951 (1)
დაბადების თარიღი
გარდაცვალების თარიღი
დაბადების ადგილი
გარდაცვალების ადგილი
საცხოვრებელი ადგილი
თანამდებობა
ორგანიზაცია