​წითელი ცელი ; საუკუნის ამბავი
2022-11-24
ქალთა რეპრეზენტაცია საბჭოთა მხატვრულ ლიტერატურაში
2022-09-14
ქალთა რეპ
გეოპოლიტიკა საბჭოთა პროპაგანდის ენაზე
2022-07-25
ეკლესია - პოლიტიკური ინსტრუმენტი საბჭოეთისთვის
2022-07-18
ქართველობის რელიგიური ნიმბი
2022-06-20
„ერი არის ადამია
მძიმე ჯვარი - ქართული გამოცემა
2022-05-25
„...რევოლუციამ მე დემოკრატიის ინტერესების შეი