ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
გიორგი მირიანაშვილი
მოსაწვევი ბარათი
საგაზეთო სტატია გურამ რამიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის შესახებ