დავით დავლიანიძის ნარომები - Лирические исследования (ლირიკული კვლევები) და ესსები.