იოანის ფაშალიდისი - მემარცხენეობის ხმა და სინდისი
2017-04-28
იშვიათად თუ გაიხსენებთ პოლიტიკოსს, მითუმეტეს - პ
ყარაიაზის მატრიარქი - ფარი-ხანუმ სოფიევა
2017-03-08
ბრიტანული გამოცემა “გარდ
გადაეცით გამომძიებელ პიხელიაკს...
2014-08-28
Передайте следователю Пихельяку, что Гер
მედეას სამეფოში
2017-08-25
გერმანული კარიკატურა "აღმოსავლეთის გასაღვიძებლად"
2017-11-03
ერთი ადამიანი, ერთი ბედისწერა, საერთო ისტორია
2018-06-17