სქესი
ეროვნება
სოციალური წარმოშობა
სოციალური სტატუსი
განათლება
პროფესიები
აღმსარებლობა
პოლიტიკური პარტია
რეპრესია
 • 1909 (15)
 • 1921 (6)
 • 1937 (5)
 • 1922 (4)
 • 1923 (4)
 • 1907 (3)
 • 1916 (2)
 • 1915 (2)
 • 1903 (2)
 • 1908 (2)
 • 1910 (2)
 • 1913 (2)
 • 1904 (2)
 • 1924 (2)
 • 1906 (1)
 • 1925 (1)
 • 1930 (1)
 • 1912 (1)
 • 1902 (1)
 • 1914 (1)
 • 1885 (1)
 • 1901 (1)
 • 1918 (1)
დაბადების თარიღი
გარდაცვალების თარიღი
დაბადების ადგილი
გარდაცვალების ადგილი
საცხოვრებელი ადგილი
თანამდებობა
ორგანიზაცია