სქესი
ეროვნება
სოციალური წარმოშობა
სოციალური სტატუსი
განათლება
პროფესიები
აღმსარებლობა
პოლიტიკური პარტია
რეპრესია
 • 1907 (18)
 • 1937 (5)
 • 1901 (4)
 • 1921 (4)
 • 1904 (4)
 • 1902 (3)
 • 1909 (3)
 • 1905 (3)
 • 1922 (3)
 • 1906 (3)
 • 1923 (3)
 • 1927 (3)
 • 1924 (3)
 • 1903 (2)
 • 1926 (2)
 • 1936 (1)
 • 1930 (1)
 • 1908 (1)
 • 1910 (1)
 • 1911 (1)
 • 1913 (1)
 • 1912 (1)
დაბადების თარიღი
გარდაცვალების თარიღი
დაბადების ადგილი
გარდაცვალების ადგილი
საცხოვრებელი ადგილი
თანამდებობა
ორგანიზაცია