სქესი
ეროვნება
სოციალური წარმოშობა
სოციალური სტატუსი
განათლება
პროფესიები
აღმსარებლობა
პოლიტიკური პარტია
რეპრესია
 • 1913 (16)
 • 1937 (8)
 • 1921 (7)
 • 1924 (6)
 • 1910 (5)
 • 1905 (5)
 • 1922 (4)
 • 1906 (4)
 • 1930 (2)
 • 1933 (2)
 • 1908 (2)
 • 1923 (2)
 • 1901 (2)
 • 1914 (2)
 • 1909 (2)
 • 1911 (2)
 • 1904 (1)
 • 1912 (1)
 • 1902 (1)
 • 1907 (1)
 • 1900 (1)
 • 1903 (1)
 • 1931 (1)
 • 1899 (1)
 • 1925 (1)
დაბადების თარიღი
გარდაცვალების თარიღი
დაბადების ადგილი
გარდაცვალების ადგილი
საცხოვრებელი ადგილი
თანამდებობა
ორგანიზაცია