სქესი
ეროვნება
სოციალური წარმოშობა
სოციალური სტატუსი
განათლება
პროფესიები
აღმსარებლობა
პოლიტიკური პარტია
რეპრესია
 • 1931 (7)
 • 1921 (4)
 • 1922 (4)
 • 1937 (4)
 • 1905 (3)
 • 1928 (2)
 • 1906 (2)
 • 1912 (2)
 • 1915 (2)
 • 1923 (2)
 • 1908 (2)
 • 1930 (2)
 • 1933 (2)
 • 1935 (1)
 • 1901 (1)
 • 1903 (1)
 • 1926 (1)
 • 1913 (1)
 • 1938 (1)
დაბადების თარიღი
გარდაცვალების თარიღი
დაბადების ადგილი
გარდაცვალების ადგილი
საცხოვრებელი ადგილი
თანამდებობა
ორგანიზაცია