სქესი
ეროვნება
სოციალური წარმოშობა
სოციალური სტატუსი
განათლება
პროფესიები
აღმსარებლობა
პოლიტიკური პარტია
რეპრესია
 • 1930 (6)
 • 1937 (4)
 • 1923 (4)
 • 1921 (3)
 • 1926 (2)
 • 1931 (2)
 • 1913 (2)
 • 1903 (1)
 • 1933 (1)
 • 1908 (1)
 • 1906 (1)
 • 1905 (1)
 • 1907 (1)
 • 1934 (1)
 • 1924 (1)
 • 1922 (1)
 • 1914 (1)
 • 1909 (1)
 • 1936 (1)
 • 1927 (1)
 • 1938 (1)
დაბადების თარიღი
გარდაცვალების თარიღი
დაბადების ადგილი
გარდაცვალების ადგილი
საცხოვრებელი ადგილი
თანამდებობა
ორგანიზაცია