სქესი
ეროვნება
სოციალური წარმოშობა
სოციალური სტატუსი
განათლება
პროფესიები
აღმსარებლობა
პოლიტიკური პარტია
რეპრესია
 • 1926 (7)
 • 1923 (5)
 • 1937 (5)
 • 1922 (3)
 • 1930 (2)
 • 1933 (2)
 • 1907 (2)
 • 1936 (2)
 • 1921 (2)
 • 1916 (1)
 • 1928 (1)
 • 1934 (1)
 • 1905 (1)
 • 1912 (1)
 • 1910 (1)
 • 1906 (1)
 • 1927 (1)
 • 1929 (1)
 • 1931 (1)
დაბადების თარიღი
გარდაცვალების თარიღი
დაბადების ადგილი
გარდაცვალების ადგილი
საცხოვრებელი ადგილი
თანამდებობა
ორგანიზაცია