უცნობ მამაკაცთა ჯგუფი
ფოტოზე გამოსახულია გოგონათა ჯგუფი: კვანტალიანი თალიკო, მღებროვი ელიკო, ქაჯაია ლია, შევარდნაძე დოდო, ტატანაშვილი მარო
ემანუელ მოშიაშვილი
კრიმონ გაგნიძე უცნობ ბავშვთან ერთად.
უცნობ ქალთა ჯგუფი.