სქესი
ეროვნება
სოციალური წარმოშობა
სოციალური სტატუსი
განათლება
პროფესიები
აღმსარებლობა
პოლიტიკური პარტია
რეპრესია
  • 1914 (4)
  • 1921 (3)
  • 1924 (3)
  • 1913 (2)
  • 1922 (2)
  • 1909 (1)
  • 1930 (1)
  • 1937 (1)
  • 1911 (1)
დაბადების თარიღი
გარდაცვალების თარიღი
დაბადების ადგილი
გარდაცვალების ადგილი
საცხოვრებელი ადგილი
თანამდებობა
ორგანიზაცია