თარიღი : 1990-04-08 | ადგილი : მიხეილ ჯავახიშვილის დაღმართი, თბილისი, საქართველო | ავტორი : ვახტანგ კარბაია
აღწერა : ფელიქს ძერჟინსკის ძეგლის ჩამოგდება თბილისში, ელბაქიძის (ამჟამად - მიხეილ ჯავახიშვილის) დაღმართზე, 1990 წლის 8 აპრილი.

ტექსტი :
შენიშვნა :გამოსახულება გადაწერილია ფილმის ფრიზე, რომლის ფრაგმენტები ჩარჩენილია ჩანაწერში.


არქივი
ორგანიზაცია : საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია
კონტრიბუტორი : ვახტანგ კარბაია
ნომერი : PUBLIC ARCHIVE SOVLAB VIDEOARCHIVE OF GEORGIAN NATIONAL MOVEMENT VIDEO 00408 VHS MONO 08-04-1990 V0
ენა : ქართული
ტექნიკური ინფორმაცია
რესპონდენტი :
ინტერვიუერი :
Bps : 21863 Kbps
ხმოვანება : Mono
ოპერატორი : ვახტანგ კარბაია
ფერი : ფერადი
გამოყენების პირობები

დოკუმენტების გამოყენება დასაშვებია არაკომერციული, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის, წყაროს (არქივი, შემნახველი ორგანიზაცია, კოლექცია, კონტრიბუტორი, ავტორი) მითითების პირობით. აკრძალულია მასალების კომერციული მიზნით გამოყენება კანონიერ მფლობელთან შეთანხმების გარეშე. ყველა უფლება დაცულია, საქართველოს და საერთაშორისო კანონმდებლობით.

ჟანრი
დოკუმენტური