ანრიდ (ბუჭა) სანაია თვითნაკეთ საბეჭდ დაზგასთან საგამოძიებო ექსპერიმენტისას. ფოტო ასლი საქართველოს სსრ სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის (КГБ) საგამოძიებო საქმიდან.