დავით დავლიანიძის ჩანახატი. გასაოცარი ამბები, II, შოთიკოს ისტორია
ეკატერინენფელდის (ბოლნისი) ლუთერული ეკლესია (კირხე)
ემმა აუგსტი