თარიღი : 2002 | ადგილი : თბილისი, საქართველო | ავტორი :
აღწერა : დიანა კესნერის ზეპირი ისტორია
ტექსტი :
შენიშვნა :


არქივი
ორგანიზაცია : გოეთეს ინსტიტუტი - თბილისი
კონტრიბუტორი : გოეთეს ინსტიტუტი - თბილისი
ნომერი : PUBLIC ARCHIVE GOETHE ORAL HISTORY OF DIANA KESNER AUDIO 001 D STEREO 01 - 11 - 2017 V02
ენა : რუსული , გერმანული
ტექნიკური ინფორმაცია
რესპონდენტი : დიანა კესნერი
ინტერვიუერი : დაფნე შპრინგოჰრნი
მემონტაჟე : ლევან ნაცვლიშვილი, ირაკლი ხვადაგიანი
Bps :
ხმოვანება : Mono
გამოყენების პირობები

დოკუმენტების გამოყენება დასაშვებია არაკომერციული, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის, წყაროს (არქივი, შემნახველი ორგანიზაცია, კოლექცია, კონტრიბუტორი, ავტორი) მითითების პირობით. აკრძალულია მასალების კომერციული მიზნით გამოყენება კანონიერ მფლობელთან შეთანხმების გარეშე. ყველა უფლება დაცულია, საქართველოს და საერთაშორისო კანონმდებლობით.

ჟანრი
დოკუმენტური , ზეპირი ისტორია