ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
უცნობი მევენახე ქალები
უცნობი მევენახე
ნამჯის დაგვინვა
უცნობი მამაკაცის პორტრეტი
ნინო ნავროზაული
კალოს მზადება
მევენახეები ,,ტარიბანას" ვენახში
ტრაქტორისტი გურამ ტოკლიკიშვილი
ავტომძღოლი ზურაბ სულაშვილი
ტრაქტორისტი ფარნაოზ ალადაშვილი