ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
მწველავი - ნათელა არაბული
მემინდვრეობის ბრიგადის თანამშრომლები
მზია და ხვთისო არაბულები (ბიძაშვილები)
სასოფლო საბჭოს თავმჯდომარე გოდერძი პოპიაშვილი
შირაქის კალოზე
სამუშაო დანადგარები ყანაში
ბრიგადირი ანზორ ფიროსმანაშვილი და ინჟინერ-მექანიზატორი თენგიზ თათარაშვილი
გაიოზ პოპიაშვილი
უცნობი მევენახეები
უცნობი მევენახეები ბრიგადაში