ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
სოფელ გამარჯვების კულტურის სახლის შენობა
რთველი
მოსავლის აღება შირაქში
,,კალოზე"
კალოს მზადება
მოსავლის აღების დროს შირაქში
კონბაინერები შესვენების დროს
შირაქში ხვნა-თესვის დროს
გიორგი სულაშვილი (მარცხნივ), უცნობ მამაკაცთან ერთად, შესვენებაზე
ტასიკო კიკოლაშვილი - სატრაქტორო ბრიგადის პურის მცხობელი