ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
მარია-ელიზავეტა ოტტენი ქვიშხეთში დასვენებისას.
კარტოფილის ამომღები მოწყობილობა მუშაობისას.
კაუჩუკის საბჭოთა მეურნეობა, პლანტაცია. ყიზილ-ორდის ოლქი, ყაზახეთი.
1. სტაფილოს კულტივირება მოსკოვის ოლქში. 2. კიტრის მინდორი, იაროსლავლის ოლქში.
ბოლოკის მოსავლის აღება იგარკის საბჭოთა მეურნება "პოლარნიში".
რამბულეს ჯიშის ცხვრები სარწყულებელთან, ყირიმის სტეპში.
ცხვრის ფარა საძოვარზე, კასპიისპირა დაბლობში, სტალინგრადის (ამჟამინდელი ვოლგოგრადის) ოლქში.
1. ცხვრების გამოსაკვები ახორი, კულუნდინსკის სტეპში. 2. ცხვრის ფარა მინუსინსკის სტეპში.