ცენტრში ქეთევან(გოგუნი) გრძელიშვილი
ბორჯომში, ლუქსემბურგის N 43-ში მცხოვრებლებისა და სახლთმმართველის დასტური პავლე წულაიას და მისი ოჯახის ბინადრობის შესახებ რეპრესიის მომენტში.
პავლე წულაიას სახელმწიფო შრომის დანაზოგის ბარათი.