საქართველოს უზენაესი საბჭოს პირველი სესიის მეორე სხდომა, თბილისი, 1990 წლის 15 ნოემბერი.
საქართველოს უზენაესი საბჭოს პირველი სესიის მეორე სხდომა. შესვენება; ინტერვიუ - რეჯებ ჟორდანიასთან. თბილისი, 1990 წლის 15 ნოემბერი.
საქართველოს უზენაესი საბჭოს პირველი სესიის მეორე სხდომა. სიტყვით გამოდიან: ოლღა დემურია და რეჯებ ჟორდანია. თბილისი, 1990 წლის 15 ნოემბერი.