საქართველოს უზენაესი საბჭოს არჩევნები. საარჩევნო პლაკატები ქუჩებში. ზვიად გამსახურდია საარჩევნო უბანზე - მთაწმინდის #9 საარჩევნო ოლქი, უბანი #10 . თბილისი, 1990 წლის 28 ოქტომბერი.
საქართველოს უზენაესი საბჭოს არჩევნები; ზვად გამსახურდია ეცნობა სიტუაციას საარჩევნო უბანზე, მაჩაბლის ქუჩა #9-ში. თბილისი, 1990 წლის 28 ოქტომბერი
საქართველოს უზენაესი საბჭოს არჩევნები; სიტუაცია საარჩევნო უბანზე, "ცეკავშირის" შენობაში. თბილისი, 1990 წლის 28 ოქტომბერი
საქართველოს უზენაესი საბჭოს არჩევნები; სიტუაცია საარჩევნო უბანზე, ჯორჯიაშვილის (ამჟამად - გია ჭანტურიას) ქუჩაზე. თბილისი, 1990 წლის 28 ოქტომბერი.
საქართველოს უზენაესი საბჭოს არჩევნები; სიტუაცია 12-ე ოლქის #6 საარჩევნო უბანზე. თბილისი, 1990 წლის 28 ოქტომბერი.
საქართველოს უზენაესი საბჭოს არჩევნები; სასწრაფო დახმარების მანქანა სააგიტაციო პლაკატებით. თბილისი, 1990 წლის 28 ოქტომბერი.
საქართველოს უზენაესი საბჭოს არჩევნები; სიტუაცია 5-ე ოლქის #12 საარჩევნო უბანზე. თბილისი, 1990 წლის 28 ოქტომბერი.
საქართველოს უზენაესი საბჭოს არჩევნები; ზვიად გამსახურდიას ინტერვიუ, სასტუმრო "ივერიაში". თბილისი, 1990 წლის 28 ოქტომბერი.
საქართველოს უზენაესი საბჭოს არჩევნები; ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პრეს-კონფერენცია სასტუმრო "აჭარაში". თბილისი, 1990 წლის 28 ოქტომბერი.