ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
უცნობი წყვილი ლაზარეთის შენობასთან.
უცნობი მამაკაცების - სამხედრო და სამოქალაქო პირების ჯგუფი.
უცნობი ოფიცრები ლაზარეთის აივანზე.
კონსტანტინე (კოტე) ვაჩნაძე.
მოწყალების დები ველზე.
მოწყალების დები.
უცნობი ბავშვები ლაზარეთის შენობასთან.
კონსტანტინე (კოტე) ვაჩნაძე.
მოწყალების დების ჯგუფი ლაზარეთში, ავადმყოფ ჯარისკაცთან ერთად.
მოწყალების დების ჯგუფი ლაზარეთის შენობასთან.