სარდიონ სარდიონის ძე ალექსი-მესხიშვილი
ალექსანდრე და კონსტანტინე (კოტე) ვაჩნაძეები.
კონსტანტინე (კოტე) ვაჩნაძე.
კონსტანტინე (კოტე) ვაჩნაძე.