ნუკრიანი; გარდამავალი დროშის გადაცემა სკოლაში, წარმატებული მუშაობისათვის. შუაში დგას სკოლის დირექტორი - სტეფანე შალვაშვილი.