ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
თემატური თეგები
ჟანრი
ენა
ქართველი ემიგრანტები პანსიონში: რევაზ (რეზო) გაბაშვილი, ლიზა გაბაშვილი-ყიფიანი და ანეტა დავრიშაშვილი.
ლიზა გაბაშვილი-ყიფიანი.
კატა სკამზე. ქართველთა პანსიონში.
ქართველი ემიგრანტები პანსიონში: რევაზ (რეზო) გაბაშვილი, ლიზა გაბაშვილი-ყიფიანი და ანეტა დავრიშაშვილი.
ანეტა დავრიშაშვილი, კატით კალთაში.
ოთარ ჯაფარიძე და გრიშა კურცხალია
ანეტა დავრიშაშვილი, კატით კალთაში.