ნოშრევან და შუშანიკა გიორგაძეების ქორწინების მოწმობა.
ელგუჯა გიორგაძის გარდაცვალების ცნობა.
ზაირა გიორგაძის გარდაცვალების ცნობა