მარია ჰერცფელდის დაბადებისა და ნათლობის მოწმობა.
მარია ჰერცფელდის ატესტატი
მარიამ ჯაჯანიძის მოწმობა თეორიული კურსების მოსმენის შესახებ (წითელი ჯვრის მოწყალების დათა მომზადების პროგრამის ფარგლებში).
მარია ჰერცფელდი-ჯაჯანიძის რეაბილიტაციის ცნობა
მიხეილ ჯაჯანიძის - საქართველოს რკინიგზის თანამშრომლის პირადობის საბუთი.
მარია ჰერცფელდის ჩანახატების რვეული
მიხეილ ჯაჯანიძის რეაბილიტაციის ცნობა