თარიღი : 1956- 06-30 | ადგილი : მოსკოვი, რუსეთი | ავტორი :
აღწერა :
მიხეილ ჯაჯანიძის რეაბილიტაციის ცნობა
ტექსტი :
Форма № 30
Военная Коллегия Верховного Суда Союза ССР
30 июня 1956 г.
№ 4н-06733/56
Москва, ул. Воровского, д. 13
СПРАВКА
Дело по обвинению ДЖАДЖАНИДЗЕ Михаила Германовича пересмотрно Военной Коллегией Верховного Суда СССР 19 мая 1956 года.
Приговор Военной Коллегии от 2 октября 1937 года в отношении ДЖАДЖАНИДЗЕ Михаила Германовича по вновь открывшимся обстоятельствам отменен и дело за отсутсвием состава преступления прекращено.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СУДЕБНОГО СОСТАВА ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР
ПОЛКОВНИК ЮСТИЦИИ - /ЛИХАЧЕВ/
зн
შენიშვნა :

არქივი
ორგანიზაცია : საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია
კონტრიბუტორი : ლევან და ლალი ქუთათელაძეები
ნომერი : PUBLIC ARCHIVE SOVLAB COLLECTION OF MARIA HERZFELD DOCUMENT 005 P 12-08-2017 V01
ენა : რუსული
ტექნიკური ინფორმაცია
ტიპი : დოკუმენტი
საწყისი მედიუმი : ქაღალდი
კომპრესია : დანაკარგიანი
ფორმატი : PDF
აპლიკაცია : Epson Perfection V33
გამოყენების პირობები

დოკუმენტების გამოყენება დასაშვებია არაკომერციული, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის, წყაროს (არქივი, შემნახველი ორგანიზაცია, კოლექცია, კონტრიბუტორი, ავტორი) მითითების პირობით. აკრძალულია მასალების კომერციული მიზნით გამოყენება კანონიერ მფლობელთან შეთანხმების გარეშე. ყველა უფლება დაცულია, საქართველოს და საერთაშორისო კანონმდებლობით.

ჟანრი
ოფიციალური