,,რევოლუციის მატიანე" გიორგი ლაფანაშვილის მოგონება
ცნობა ლევან მიროტაძის წინაააღმდეგ საქმის წარმოების შეჩერების შესახებ, დანაშაულის უქონლობის გამო
საარქივო ცნობა ლევან მიროტაძის წინააღმდეგ სამართალწარმოების შეჩერების შესახებ, მის მოქმედებაში დანაშაულის უქონლობის გამო.
საგაზეთო სტატია
ლევან მიროტაძის რეაბილიტაციის ცნობა
საგაზეთო სტატია რუსულ ენაზე
წიგნი (არასრული), გიორგი ლაფანაშვილის ავტორობით
ლევან მიროტაძის პირადი ფონდის საარქივო დოკუმენტების წერილობითი სია
,,ეპიზოდები ჩემი პარტიულ-საზოგადოებრივი საქმიანობიდან 1917-1922 წლებში" (რუსულ ენაზე) ალექსანდრე ფირალიშვილი