მიღების თარიღი : 2013-11-05       გამოქვეყნების თარიღი : 2018-01-27       კონტრიბუტორი : ოსმან ბუქიძე
ბუქიძეების ოჯახის კოლექცია

კოლექციაში გაერთიანებულია ბუქიძეების ოჯახის წევრების ზეპირი ისტორიები, მათი დეპორტაციის შესახებ 1944 წელს.

ბუქიძეების ოჯახის დეპორტაციის ისტორია, დაწერილი ლექსად ნათელა დავითაძის მიერ.
გული დოლიძის ზეპირი ისტორია მისი ოჯახის დეპორტაციის შესახებ 1944 წელს.
ბუქიძეების ოჯახის წევრების ზეპირი ისტორია, მათი დეპორტაციის შესახებ 1944 წელს.