მიღების თარიღი : 2023-08-14       გამოქვეყნების თარიღი : 2023-11-16       კონტრიბუტორი : ვახტანგ კარბაია
საქართველოს ეროვნული მოძრაობის ვიდეოარქივი
დოკუმენტი : 101 | კოლექციაზე მუშაობდა : ირაკლი ხვადაგიანი , ბადრი ოყუჯავა

ვიდეოარქივში გაერთიანებულია 1989-1991 წლებში კინორეჟისორის - ვახტანგ კარბაიას მიერ გადაღებული დოკუმენტური მასალები, რომლებიც ასახავენ საქართველოში მიმდინარე მასობრივი საპროტესტო, ეროვნული მოძრაობის სხვადასხვა ეპიზოდებს.

საქართველოს უზენაესი საბჭოს არჩევნები. საარჩევნო პლაკატები ქუჩებში. ზვიად გამსახურდია საარჩევნო უბანზე - მთაწმინდის #9 საარჩევნო ოლქი, უბანი #10 . თბილისი, 1990 წლის 28 ოქტომბერი.
საქართველოს უზენაესი საბჭოს არჩევნები; ზვად გამსახურდია ეცნობა სიტუაციას საარჩევნო უბანზე, მაჩაბლის ქუჩა #9-ში. თბილისი, 1990 წლის 28 ოქტომბერი
საქართველოს უზენაესი საბჭოს არჩევნები; სიტუაცია საარჩევნო უბანზე, "ცეკავშირის" შენობაში. თბილისი, 1990 წლის 28 ოქტომბერი
საქართველოს უზენაესი საბჭოს არჩევნები; სიტუაცია საარჩევნო უბანზე, ჯორჯიაშვილის (ამჟამად - გია ჭანტურიას) ქუჩაზე. თბილისი, 1990 წლის 28 ოქტომბერი.
საქართველოს უზენაესი საბჭოს არჩევნები; სიტუაცია 12-ე ოლქის #6 საარჩევნო უბანზე. თბილისი, 1990 წლის 28 ოქტომბერი.
საქართველოს უზენაესი საბჭოს არჩევნები; სასწრაფო დახმარების მანქანა სააგიტაციო პლაკატებით. თბილისი, 1990 წლის 28 ოქტომბერი.
საქართველოს უზენაესი საბჭოს არჩევნები; სიტუაცია 5-ე ოლქის #12 საარჩევნო უბანზე. თბილისი, 1990 წლის 28 ოქტომბერი.
საქართველოს უზენაესი საბჭოს არჩევნები; ზვიად გამსახურდიას ინტერვიუ, სასტუმრო "ივერიაში". თბილისი, 1990 წლის 28 ოქტომბერი.
საქართველოს უზენაესი საბჭოს არჩევნები; ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პრეს-კონფერენცია სასტუმრო "აჭარაში". თბილისი, 1990 წლის 28 ოქტომბერი.