მიღების თარიღი : 2023-08-14       გამოქვეყნების თარიღი : 2023-11-16       კონტრიბუტორი : ვახტანგ კარბაია
საქართველოს ეროვნული მოძრაობის ვიდეოარქივი
დოკუმენტი : 101 | კოლექციაზე მუშაობდა : ირაკლი ხვადაგიანი , ბადრი ოყუჯავა

ვიდეოარქივში გაერთიანებულია 1989-1991 წლებში კინორეჟისორის - ვახტანგ კარბაიას მიერ გადაღებული დოკუმენტური მასალები, რომლებიც ასახავენ საქართველოში მიმდინარე მასობრივი საპროტესტო, ეროვნული მოძრაობის სხვადასხვა ეპიზოდებს.

ედპ-ს წევრები; ჩანაწერის უხმო ფრაგმენტი
ქალაქ თბილისის მთაწმინდის რაიონის პროკურატურის გამომძიებლის - დავით მდინარაძის კომენტარი გია ჭანტურიას დაჭრის შესახებ. 1989 წლის 27 ოქტიმბერი. ინტერვიუერი - გიორგი კობახიძე.
გოჩა აბზიანიძის ჩვენება გია ჭანტურიას დაჭრის გარემოებების შესახებ. თბილისი, რუსთაველის პროსპექტი, 1990 წლის 27 ოქტომბერი. ინტერვიუერი - გიორგი კობახიძე.
გია ჭანტურიას კომენატრი მისი დაჭრის გარემოებების შესახებ. თბილისი, 1990 წლის 27 ოქტომბერი. ინტერვიუერი - გიორგი კობახიძე.
ექიმის - ავთანდილ მეგრელაძის კომენტარი გია ჭანტურიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. თბილისი, 1990 წლის 27 ოქტომბერი. ინტერვიუერი - გიორგი კობახიძე.