მიღების თარიღი : 2018-02-16       გამოქვეყნების თარიღი : 2019-11-22       კონტრიბუტორი : გიორგი მირიანაშვილი
გიორგი მირიანაშვილის კოლექცია
დოკუმენტი : 272 | კოლექციაზე მუშაობდა : დავით ხვადაგიანი, ირაკლი ხვადაგიანი, ქეთი კურტანიძე

კოლექცია წარმოადგენს ძველი ბოლშევიკის - გიორგი მირიანაშვილის პირად საოჯახო ფოტო-დოკუმენტურ არქივს.

შეხვედრა გიორგი მირიანაშვილთან ლაგოდეხის პირველ საშუალო სკოლაში
შეხვედრა რევოლუციის ვეტერანთან, გიორგი მირიანაშვილთან ლაგოდეხის I საშუალო სკოლაში
შეხვედრა გიორგი მირიანაშვილთან ლაგოდეხის პირველ საშუალო სკოლაში
შეხვედრა გიორგი მირიანაშვილთან ლაგოდეხის პირველ საშუალო სკოლაში