ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
საველე კალოს ხელმღვანელი უფლისა სულაშვილი
აგრონომი მიხეილ ფიროსმანაშვილი და პარტორგანიზაციის მდივანი სოსო პოპიაშვილი
ხორბლის დარჩევა
მოჭირნახულეები სადილის შესვენების დროს
მოსავლის აღება შირაქში
კალოს მზადება
ნამჯის დაგვინვა
სამუშაო დანადგარები ყანაში
შირაქის კალოზე
გიორგი სულაშვილი (მარცხნივ), უცნობ მამაკაცთან ერთად, შესვენებაზე