ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
უცნობი მევენახეები
გაიოზ პოპიაშვილი
ტრაქტორისტი გურამ ტოკლიკიშვილი
მევენახეები ,,ტარიბანას" ვენახში
ვენახის კულტივაცია
შირაქში ხვნა-თესვის დროს.
შირაქში ხვნა-თესვის დროს
თივის დაგვინვა
რთველი
უცნობი გლეხი თავის ნაკვეთში