მიღების თარიღი : 2019-04-10       გამოქვეყნების თარიღი :       კონტრიბუტორი : მირიან მელუა
ვერონიკა ჩხეიძის კოლექცია
დოკუმენტი : 21 | კოლექციაზე მუშაობდა : ირაკლი ხვადაგიანი

კოლექციაში გაერთიანებულია ნიკოლოზ (კარლო) ჩხეიძის ქალიშვილის - ვერონიკა (ლალა) ჩხეიძის საოჯახო არქივის დოკუმენტები, რომლებიც ასახავენ კარლო ჩხეიძის საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ მოღვაწეობას და მისი ოჯახის ისტორიას.

ნიკოლოზ ჩხეიძე (მარჯვნიდან პირველი).
კარლო ჩხეიძის გამოსვლების კრებულის თავფურცელი, რუსულ ენაზე, ტომი 1.
კარლო ჩხეიძის - საქართველოს ეროვნული საბჭოს წევრობის მანდატი.
ნიკოლოზ ჩხეიძე ესალმება სახელმწიფო სათათბიროს დასაცავად მისულ, ფლოტის ნაწილის მეზღვაურებს.
სრულიად რუსეთის მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების საბჭოების პირველი ყრილობა, პეტროგრადში, თავრიდის სასახლის დარბაზში. სხედან პირველ რიგში, მარჯვნიდან მარცხნივ: ირაკლი წერეთელი, ნიკოლოზ ჩხეიძე, გიორგი პლეხანოვი და მათე სკობელევი.
სრულიად რუსეთის მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების საბჭოების პირველი ყრილობა, პეტროგრადში, თავრიდის სასახლის დარბაზში. პრეზიდიუმში, ზის მარცხნიდან პირველი - მათე სკობელევი, მეორე - ნიკოლოზ ჩხეიძე, მესამე - გიორგი პლეხანოვი, ბოლო - ირაკლი წერეთელი.
ნიკოლოზ ჩხეიძე . პორტრეტი ამოღებულია საქართველოს ეროვნული საბჭოს წევრის წიგნაკიდან.
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გაცემული დიპლომატიური პასპორტი ნიკოლოზ ჩხეიძეზე და მისი ოჯახის წევრებზე - ალექსანდრა ტაგანოვასა და ვერონიკა ჩხეიძეზე.