სქესი
ეროვნება
სოციალური წარმოშობა
სოციალური სტატუსი
განათლება
პროფესიები
აღმსარებლობა
პოლიტიკური პარტია
რეპრესია
 • 1922 (4)
 • 1928 (4)
 • 1908 (3)
 • 1937 (3)
 • 1921 (2)
 • 1931 (2)
 • 1934 (1)
 • 1901 (1)
 • 1903 (1)
 • 1924 (1)
 • 1926 (1)
 • 1905 (1)
 • 1915 (1)
დაბადების თარიღი
გარდაცვალების თარიღი
დაბადების ადგილი
გარდაცვალების ადგილი
საცხოვრებელი ადგილი
თანამდებობა
ორგანიზაცია