სქესი
ეროვნება
სოციალური წარმოშობა
სოციალური სტატუსი
განათლება
პროფესიები
აღმსარებლობა
პოლიტიკური პარტია
რეპრესია
 • 1925 (6)
 • 1937 (5)
 • 1921 (4)
 • 1922 (3)
 • 1924 (3)
 • 1923 (2)
 • 1906 (2)
 • 1933 (2)
 • 1900 (1)
 • 1908 (1)
 • 1899 (1)
 • 1905 (1)
 • 1935 (1)
 • 1909 (1)
 • 1936 (1)
 • 1904 (1)
 • 1911 (1)
 • 1913 (1)
დაბადების თარიღი
გარდაცვალების თარიღი
დაბადების ადგილი
გარდაცვალების ადგილი
საცხოვრებელი ადგილი
თანამდებობა
ორგანიზაცია