ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
მარცხნიდან პირველი გიორგი მირიანაშვილი
დამსვენებელთა ჯგუფი ბორჯომში
უცნობი ფოტო
ცენტრში - ნელი ვაჩაძე
არჩილ და ლეონ კვირტიები
სკოლის საზეიმო წარმოდგენა
სკოლის საზეიმო წარმოდგენა
სკოლის საზეიმო წარმოდგენა
სკოლის საზეიმო წარმოდგენა