ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
უცნობი სამხედროები.
უცნობი სამხედრო პირი ბავშვთან ერთად.
ორი უცნობი ჯარისკაცი.
ორი ჯარისკაცი.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ) ორ უცნობ სამხედრო პირთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ), უცნობ სამხედროსთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ), უცნობ სამხედროებთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ), უცნობ სამხედრო პირთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი(მარჯვნივ) უცნობ სამხედროსთან ერთად.