ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
ჩაის მკრეფავთა ჯგუფი, ქვედა რიგში, ცენტრში - ნელი ვაჩაძე
უცნობი ფოტო
უცნობი ფოტო
უცნობი ფოტო
უცნობი ჯგუფური ფოტო
უცნობი ფოტო
რაია რეხვიაშვილი - ბოლნისის სტალინის სახ. კოლმეურნეობის წევრი
ქვისმჭრელი მანქანა
პურის თავთავების გასუფთავება-დამუშავება სპეციალური დანადგარებით
ხორბლის მოსავლის აღება