ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
საველე კალოს ხელმღვანელი უფლისა სულაშვილი
აგრონომი მიხეილ ფიროსმანაშვილი და პარტორგანიზაციის მდივანი სოსო პოპიაშვილი
ხორბლის დარჩევა
შესვენება მოსავლის აღების დროს
უცნობი გლეხი თავის ნაკვეთში
მოჭირნახულეები სადილის შესვენების დროს
შირაქში ხვნა-თესვის დროს.
გიო სულაშვილი - საველე კალოს დარაჯი
ვენახის კულტივაცია
მოსავლის აღება შირაქში