ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
უცნობი მამაკაცის პორტრეტი
ნინო ნავროზაული
კალოს მზადება
მევენახეები ,,ტარიბანას" ვენახში
ტრაქტორისტი გურამ ტოკლიკიშვილი
ავტომძღოლი ზურაბ სულაშვილი
ტრაქტორისტი ფარნაოზ ალადაშვილი
ხეხილის ბაღი
კალოობა შირაქში
ხორბლის ზიდვა